• Slide1
  • Slide2

Konkurrencen

Årlig afholdes der en konkurrence

I 2010 afholdes en indbudt total enterprice idé konkurrence. Der indkom frem forslag. Alling Åbro Totalbyg vandt konkurrencen. 
Tilknyttet rådgivere; Arkitekt firmaet Cubo Århus og ingriniør firmaet Viggo A/S Århus.

BESKRIVELSE AF OPGAVEN

Det er projektets formål gennem tilvejebringelse af et innovativt byggeprogram, og at vise nye veje for inklusion af udviklingshæmmede i et lokalsamfund
På baggrund af et byggeprogram foretages en prækvalifikation af deltagere i en totalentreprise- konkurrence – hvor der ved udvælgelse af konkurrenceteams vil blive lagt vægt på forståelse for opgavens formål
Det er et ønske, at der ved konkurrenceafholdelsen fremkommer forslag til, hvorledes et separat bygningsafsnit på 600 m2 med værksteds- og aktivitetsfaciliteter kan etableres. Dette bygnings- afsnit tænkes finansieret gennem fondstilskud.
Det er projektets formål gennem evaluering og vidensformidling, at fremme forståelsen for - at skabe mulighed for inklusion af medborgere med særlige behov - og give inspiration for frem- tidige projekter for samme og lignende målgrupper