Evaluering & Formidling


  • I forbindelse med opgavens ide udvikling, evaluering og formidling tilknytter Århus Kommune en specialkonsulent, som har erfaring og særlig ekspertise i byggeri for udviklingshæmmede.
     
  • Specialkonsulenten skal deltage i alle byggeriets faser og forestå evaluering i samarbejdede med opgavens involverede parter, samt udarbejde materiale og bistå med formidling til interesserede inden for området i samarbejde med Århus Kommune og Andelssamfundet i Hjortshøj.
     
  • Derudover tilknyttes en sociolog, som skal belyse resultatet af inklusionsdelen herunder arbejdsfællesskabet og naboskabet.
lille_logo2
evaluering2